Arrow Down Icon

Mangfoldighed: kønsbalance

Andelen af kvindelige rettighedshavere udgør kun i omegnen af en femtedel af Kodas medlemmer, mens kun omkring 10 procent af udbetalingerne til danske rettighedshavere gik til kvinder i 2018. Det afspejler på ingen måde det omgivende samfund og er en skævhed, der kan og skal ændres ved.

Læs mere om 'Mangfoldighed: kønsbalance'

Fremtidens musikbrugere og skabere

Et bæredygtigt musikmarked i fremtiden forudsætter en stærk fødekæde. Børn og unge er det første led og udgør fremtidens musikmarked – både som musikskabere og musikforbrugere. Derfor arbejder vi for at sikre, at musikken får en central plads i undervisningen samt i børn og unges hverdag.

Læs mere om 'Fremtidens musikbrugere og skabere'

Talent og elite

Kodas forretning er i høj grad baseret på indtægtsgrundlaget fra Kodas elite. Derfor arbejder vi både for at sikre optimale vilkår og rammer for talentudvikling samt for systematisk at fastholde og udvikle eliten.

Læs mere om 'Talent og elite'

Eksport og udveksling

Kodas rettighedshavere er del af et voksende internationalt marked – både kulturelt og forretningsmæssigt. Derfor understøtter vi blandt andet projekter, der arbejder på større gennemslagskraft for eksport af rettighedshavernes musik i udlandet.

Læs mere om 'Eksport og udveksling'